Teckningar

Jag tycker det är spännande att teckna kroki delvis för att det är människor det handlar om. Vi har ju alla en kropp så det är någonting som vi alla kan relatera till. Sen tycker jag det är intressant hur en kropp förhåller sig till rummet, hur både hon och omgivningen ändrar sig beroende på varann. För att inte tala om hur ljuset kommer in och påverkar det hela...
Jag tycker också det är intressant att se hur mycket man kan skala bort för att få fram essensen i det jag ser. Att det snarare är en fördel att ta bort istället för att lägga till eftersom det som finns kvar blir tydligare då. Eller som ordspråket säger, Less is more.

ännu fler teckningar>>